Sửa nhàSửa chữa điện nước
Sản phẩm  >  Thiết bị Phân tích - Thí nghiệm  >  Quang phổ hồng ngoại chuyển đổi Fourier FTIR
Spectrum 400 FT Mid-IR and Near-IR System
Spectrum 400 FT Mid-IR and Near-IR System

Spectrum™ 400 là một hệ thống kép, nền đơn để tối ưu hóa quang phổ hồng ngoại gần (NIR) và hồng ngoại giữa (MIR) trong tường dải, thiết bị chuyên dùng cho nghiên cứu.

  1. Tính năng
  2. Thông số kỹ thuật

Spectrum™  400 là một hệ thống kép, nền đơn để tối ưu hóa quang phổ hồng ngoại gần (NIR) và hồng ngoại giữa (MIR) trong tường dải, thiết bị chuyên dùng cho nghiên cứu.

Năng suất, tính linh hoạt và đơn giản với một nút nhấn. Model Spectrum™ 400 hoàn toàn tự động chuyển đổi giữa chế độ đo NIR và chế độ đo MIR và vị trí lấy mẫu kép cho phép thay đổi nhanh chóng giữa các ứng dụng.