Sửa nhàSửa chữa điện nước
Sản phẩm  >  Thiết bị lâm nghiệp và PCCCR  >  Thiết bị điều tra quy hoạch và quản lý lâm nghiệp  >  Thiết bị đo đường kính cây
Thước vải đo đường kính cây 283D/5M
Thước vải đo đường kính cây 283D/5M

THƯỚC VẢI ĐO ĐƯỜNG KÍNH CÂY Model: 283D/5M Nhà cung cấp: Forestry Supplier.

  1. Tính năng
  2. Thông số kỹ thuật

THƯỚC VẢI ĐO ĐƯỜNG KÍNH CÂY
Model: 283D/5M
Nhà cung cấp:  Forestry Supplier.